Biosférická rezervace UNESCO

Přijeďte navštívit a prohlédnout si chráněnou krajinnou oblast Pálava, která byla vyhlášena v březnu 1976, aby byla o deset let později – až do roku 2003 – zároveň biosférickou rezervací Pálava. Po rozšíření této biosférické rezervace o další významná přilehlá území, se biosférická rezervace Pálava stala biosférickou rezervací Dolní Morava, která je součástí UNESCO. Oblast Pálavy zaujímá rozlohu přibližně osm a půl tisíce hektarů. Pokud jste již rozhodnuti celou pálavskou oblast navštívit, vězte, že vstupní branou do této krajinné oblasti jsou obce Dolní Věstonice, Mikulov a především Pavlov, v němž vám nabízíme ubytování Pálava a okolí, jedno z nejlevnějších ubytování, které si v této lokalitě můžete zabezpečit.

vám umožní, aby jste navštívili všechny významné památky a zajímavosti této oblasti, což se dá stihnout během několika dní, neboť celá lokalita Pálavy je poměrně malá. Určitě nevynechejte romantické zříceniny středověkých hradů Sirotčí hrádek, Kozí hrádek a Dívčí hrady. Ubytování Pálava a okolí se na vás těší.