Obyčajná vec pokropená vodou pochopenia

Obyčajné veci sú často tie najviac neobyčajné. Naoko málo významné, významom prekypujúce. Skoro akoby nepotrebné, totálne nenahraditeľné. Toto je ona. Prekrásna posteľ v našej izbe doma. Tá veľká vec s puncom veľkolepej vízie o účelnom využití priestoru. O praktickom vyplnení času medzi hromadou vážnych rozhodnutí, ktoré musíme učiniť.

Pokladnica, z ktorej nevyvierajú len zlaté dukáty

Od poschodovej postele sa môžeme mnohému priučiť. Priučiť poschodovej zodpovednosti za spiace deti. Horlivosti k prírodnému materiálu, k lesu šumiacemu sviežosťou. Tvorivosti pri zadávaní úloh znásobujúcich pocity bezpečia a súčasne ohromného dobrodružstva. Náročnosti vo vzťahu k dizajnu a udržovaniu tempa s najnovšími trendmi.