Světlo v podkroví

Na rozdíl od možných očekávání nebudeme hovořit o elektroinstalaci a využití umělých zdrojů světla v podkrovních prostorách. Budeme se zabývat distribucí a dostatečným osvětlením celého prostoru střešními okny, která jsou k tomuto účelu jednoznačně již ze své podstaty ideálně předurčena. Přesto i při jejich instalaci se dají udělat chyby, které pak výsledek práce poněkud znehodnotí. Na ty chceme upozornit.

Nejen rozmístění

Předpokládejme, že otvory máme rozplánované správně. Rovněž velikost otvorů je propočítána podle sklonu stropu tak, aby procházelo co nejvíce světla a to bez omezení vnitřního využitelného prostoru. Ale to není vše! Rovněž hrany okenních stropních otvorů nesmí bránit dokonalému průniku světla a musí být seříznuty nahoře vodorovně a dole svisle. I na bocích je vhodné seříznutí – zešikmení hran, protože to také napomáhá k průchodu většího množství světla.